• +359 721 689 41, +359 721 689 42, +359 721 689 56, +359 721 689 51
 • Kocтинбpoд, cпиpĸa Πoчивĸa
 • https://www.ias.bg/
 • Карта
 • Улица
 • Маршрут
 • С автомобил
 • Пеш
 • С колело
 • Транзит

Институт по животновъдни науки | Kocтинбpoд

 • 939
дейност традиционно производство,алтернативно производство,производство,наука,развитие на породите животни
отглежда коне,копринени буби,пчели,зайци,птици,овце,крави,свине
продукция българска продукция,живи животни
ЕКСТРИ
Описание

Институтът по животновъдни науки в град Kocтинбpoд съществува от 1950 г. и в него се развива научна дейност в областта на животновъдството и съпътстващите го отрасли. Научният център е част от Селскостопанска Академия, а ръководството му развива изследователска дейност; привлича в екипа си опитни специалисти; инвестира в развитието на научните работници и на младите български учени.

Институт по животновъдни науки, Kocтинбpoд разполага със собствена експериментална база, в рамките на която се работи в сектори като говедовъдство, овцевъдство, свиневъдство, птицевъдство, зайцевъдство и коневъдство; изучават се физиологията, биохимията и екологията на животните; работи се в сферата на генетиката, селекцията и ръзвъждането на породите; подобряват се сортовете фуражи; работи се и в областта на млекарството, бубарството и пчеларството.

Институтът взима дейно участие в международната научно-изследователска дейност в сферата на животновъдството чрез съвместни проекти и двустранни сътрудничества. Това помага не само на дейността на институцията, но и на работещите в нея учени и студенти. Също така, по този начин се осигурява модерно оборудване, популяризират се нови разработки, създават се дългосрочни сътрудничества.

Принос на Институт по животновъдни науки за българското селско стопанство

Институтът по животновъдни науки в Kocтинбpoд развива дейност, която е от изключително значение за българското селско стопанство:

 • следи се генетичното разнообразие на породите;
 • оценяват се популациите;
 • създават се различни системи на отглеждане, на базата на чиито резултати се правят оценки и в икономически аспект на животновъдството, и по отношение на стратегиите за съхраняване и развитие на породите
 • селскостопански животни в България;
 • изследва се качеството на фуражите и се търсят методи за подобряването им;
 • търсят се различни начини за оптимизиране на условията за отглеждане на животните;
 • изследва се качеството на месото в Лабораторията по Качество на месото;
 • провеждат се изследвания по отношение на качеството на яйцата;
 • изготвят се стратегии за подобряване на мениджмънта в животновъдството;
 • отглеждат се елитни разплодни животни;
 • работи се в сферата на екологията, екологичната имунология, геохимичната екология.

Институтът по животновъдни науки в град Kocтинбpoд едновременно притежава традиции в научната дейност и е част от развитието на науката в България. В работата му се използват изпитани методологии и се провеждат новаторски експерименти. Съчетанието от всичко това е резултат от дългогодишна практика в сферата на животновъдството и дава като резултат съвременни системи, които облекчават и оптимизират дейността на работещите в българското селско стопанство.

0 ревюта

Все още няма отзиви.